Thần kinh

Bệnh Loạn Thần Thực Nghiệm

1/ Cơ chế phát sinh

Có nhiều phương pháp để gây bệnh loạn thần, chủ yếu là gây trạng thái căng thẳng quá độ với các quá trình thần kinh cơ bản ở vỏ não.

  • Gây trạng thái quá căng đối với quá trình hưng phấn: một kích thích mạnh (tiếng nổ lớn, lắc mạnh bàn chó đứng…) có thể gây ra bệnh loạn thần.
  • Gây trạng thái quá căng đối với quá trình ức chế: Bắt con vật phải chịu đựng một trạng thái quá độ (gây ức chế phân biệt quá tinh vi hoặc kéo dài thời gian trước khi cho ăn trong ức chế chậm…)

Gây trạng thái quá căng đối với tính linh hoạt của quá trình thần kinh: như xen kẽ nhanh chóng kích thích có điều kiện dương tính và âm tính có thể gây ra bệnh loạn thần.

2/. Ảnh hưởng của loạn thần kinh đối với quá trình phát sinh bệnh loạn thần

Động vật thuộc loại thần kinh khác nhau thì phả ứng khác nhau đối với bệnh loạn thần: Chó thuộc loại ức chế và loại hưng phấn dễ bị bệnh, còn loại thăng bằng (đặc biệt loại không linh hoạt) khó bị bệnh, phải dùng phương pháp đặc biệt mới gây được bệnh. Loại hưng phấn, khi bị bệnh loạn thần, quá trình ức chế rất yếu, còn các phản xạ có điều kiện âm tính mất hết, và con vật hưng phấn quá độ. Loại ức chế, khi bị bệnh, các phản xạ có điều kiện dương tính mất hết và con vật ở trạng thái ức chế, thôi miên.

Các bài viết liên quan:

http://anminh.bizwebvietnam.net/benh-loan-than-thuc-nghiem

http://anminh.bizwebvietnam.net/benh-roi-loan-tuan-hoan-nao-va-thuoc-dieu-tri

http://anminh.bizwebvietnam.net/nguyen-nhan-gay-roi-loan-than-kinh

http://anminh.bizwebvietnam.net/chan-doan-va-cap-cuu-ban-dau-tai-bien-mach-mau-nao