Tim mạch

Huyết áp cao là một quá trình bệnh lí phổ biến trên thế giới: Theo thống kê gần đây thì có tới 10% dân số bị huyết áp cao.

ở Việt Nam khi huyết áp tối đa trên 140mmHg và huyết áp tối thiểu trên 90mmHg được coi là cao. Ở Việt Nam tỷ lệ huyết áp cao ở những bệnh nhân tim mạch tại bệnh viện như sau:

 Miền Bắc Việt Nam: 12,3%  (1962)

 Miền Nam Việt Nam: 15,4% (1967)

Dựa theo con số huyết áp người ta phân biệt:

Tăng huyết áp cả tối đa và tối thiểu: Thường gặp nhất

Tăng huyết áp tối đa: Có nhiều ý kiến chưa thống nhất

Tăng huyết áp tối thiểu: Hai khả năng,hoặc số tối đa bị giảm do suy tim trái hoặc số tối thiểu tăng do suy tim phải

Đáng chú ý là: Ở người bình thường, con số tối đa có thể tăng tới 150-170 mmHg từ 50 tuổi trở lên.

Tăng huyết áp là một triệu chứng của nhiều bệnh. Nhưng có thể là một bệnh, bệnh tăng huyết áp, nếu không tìm thấy nguyên nhân. Theo một vài liệu pháp:

  • 40% tăng huyết áp có triệu chứng (có nguyên nhân)
  • 60% tăng huyết áp bệnh (không thấy nguyên nhân)

Tìm ra nguyên nhân tăng huyết áp là một vấn đề rất khó khăn. Cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp đã được bàn cãi trên 100 năm nay mà vẫn chưa rõ ràng.

Các bài liên quan:

http://anminh.bizwebvietnam.net/huyet-ap-cao

http://anminh.bizwebvietnam.net/huyet-ap-thap

http://anminh.bizwebvietnam.net/suy-tim